Certyfikacja Kompetencji Cyfrowych w projektach dofinansowanych przez Unię Europejską

Z przyjemnością informujemy, że w ramach rozszerzenia naszej oferty w zakresie przeprowadzania egzaminów zewnętrznych i certyfikowania uzyskanych kwalifikacji opracowaliśmy nowy egzamin certyfikujący potwierdzający zdobycie przez uczestników projektu kompetencji informatycznych i informacyjnych (Digital Competence Framework) zgodny ze Standardem wymagań dla kompetencji cyfrowych realizowanych w ramach Działania 12.3.

ZAKRES EGZAMINU

Zgodnie z wymaganiami konkursu egzamin zewnętrzny obejmuje 5 obszarów i 21 kompetencji, na trzech poziomach zaawansowania A, B lub C dla każdego obszaru:

Obszar Nazwa kompetencji
Informacja 1.1 Przeglądanie, szukanie i filtrowanie informacji
1.2 Ocena informacji
1.3 Przechowywanie i wyszukiwanie informacji
Komunikacja 2.1 Komunikacja z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych i aplikacji
2.2 Dzielenie się informacjami i zasobami
2.3 Aktywność obywatelska online
2.4 Współpraca z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych
2.5 Netykieta
2.6 Zarządzanie tożsamością cyfrową
Tworzenie treści 3.1 Tworzenie treści
3.2 Integracja i przetwarzanie treści
3.3 Przestrzeganie prawa autorskiego i licencji
3.4 Programowanie
Bezpieczeństwo 4.1 Narzędzia służące ochronie
4.2 Ochrona danych osobowych
4.3 Ochrona zdrowia fizycznego i psychicznego przed zagrożeniami wynikającymi z korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych
4.4 Ochrona środowiska
Rozwiązywanie problemów 5.1 Rozwiązywanie problemów technicznych
5.2 Rozpoznawanie potrzeb i narzędzi niezbędnych do rozwiązywania problemów
5.3 Innowacyjność i twórcze wykorzystywanie technologii
5.4 Rozpoznawanie braków w zakresie kompetencji cyfrowych

FORMAT EGZAMINU

Zadania egzaminacyjne mają charakter teoretyczny i/lub praktyczny (jednokrotny wybór, wielokrotny wybór, uzupełnianie i przyporządkowywanie informacji, wykonywanie zadań w środowisku wirtualnym na ćwiczeniowych stronach internetowych). Egzamin obejmuje 5 modułów odpowiadających pięciu obszarom zgodnie z powyższą tabelą, możliwe jest przeprowadzenie egzaminu dla wszystkich modułów w jednym terminie lub też dla każdego modułu w innym terminie. Czas na rozwiązanie zadań w ramach jednego modułu wynosi 30 minut, w przypadku egzaminu dla osób niepełnosprawnych czas ten wynosi 60 minut.

CERTYFIKACJA KOMPETENCJI CYFROWYCH

Warunkiem uzyskania CERTYFIKATU KOMPETENCJI CYFROWYCH jest zaliczenie każdego obszaru na danym poziomie zaawansowania na minimum 60 punktów procentowych. Istnieje możliwość otrzymania certyfikatu dla wszystkich lub tylko dla wybranych obszarów. Certyfikat potwierdza w sposób formalny osiągnięcie przez użytkowników kwalifikacji w ramach danego obszaru na danym poziomie zaawansowania A, B lub C na podstawie przeprowadzonego egzaminu zewnętrznego.

WARUNKI TECHNICZNE

Egzamin przeprowadzany jest na platformie online po zalogowaniu do systemu egzaminacyjnego, wymagane jest, aby na czas egzaminu każdy uczestnik miał dostęp do komputera ze stabilnym łączem internetowym

ZAMÓWIENIA, CENY I TERMINY

Zamówienie egzaminu na wskazany termin musi nastąpić nie później niż 10 dni roboczych przed terminem egzaminu. Możliwe jest zamówienie egzaminu złożonego z obszarów (modułów) na różnych poziomach zaawansowania, co umożliwia potwierdzenie kwalifikacji u jednego użytkownika na różnych poziomach zaawansowania dla różnych obszarów. Salę komputerową na czas egzaminu zapewnia zamawiający.

Koszt egzaminu wynosi 60,00 zł brutto za każdy moduł. Cena obejmuje dostęp do platformy egzaminacyjnej, wynagrodzenie egzaminatora oraz wydanie certyfikatu, a także dostęp do bezpłatnego egzaminu próbnego w celu zaprezentowania użytkownikom formatu egzaminu.

Jednocześnie pragniemy przypomnieć, że nasza instytucja posiada status licencjonowanego Centrum Egzaminacyjnego TELC. Przeprowadzamy egzaminy certyfikatowe z języka angielskiego i niemieckiego na poziomach A1, A2, B1 oraz B2 we wskazanym przez Państwa terminie oraz miejscu. Tylko w okresie ostatnich 3 lat przeprowadziliśmy niemal 3500 egzaminów TELC, współpracujemy na stałe z prawie 20 licencjonowanymi egzaminatorami.

Serdecznie zapraszamy do współpracy. Nasze ponad dziesięcioletnie doświadczenie w zakresie certyfikacji zewnętrznej gwarantuje profesjonalną obsługę egzaminów pod względem merytorycznym i logistycznym, a także rzetelną weryfikację certyfikowanych kompetencji.
 

Kontakt:

EURO-FORUM
20-010 Lublin, ul. Graniczna 4/7,8
tel. 502 739 204
a.gudkow@euro-forum.com.pl
www.euro-forum.lublin.pl