Kreatywni 60+

Fundacja EURO-FORUM zrealizowała projekt „Kreatywni 60+”. Projekt skierowany był do osób powyżej 60 roku życia z obszaru województwa lubelskiego.

Czas trwania projektu to: 01.03.2015 do 31.12.2015 r.

W ramach projektu oferowano:

  • Szkolenie z jęz. angielskiego (2 edycje: V-VII.2015 i VIII-XII.2015)

Szkolenie trwało 120 godzin. Poziom szkolenia dostosowany był do potrzeb uczestników. Zajęcia odbywały się średnio 2-3 razy w tygodniu po 4 godziny lekcyjne (3 godziny zegarowe).

  • Szkolenie z obsługi komputera (2 edycje: V-VII.2015 i VIII-XII.2015)

Szkolenie trwało 80 godzin. Poziom szkolenia dostosowany był do potrzeb uczestników. Zajęcia odbywały się średnio 2-3 razy w tygodniu po 4 godziny lekcyjne (3 godziny zegarowe).

  • Klub Aktywnego Seniora w ramach którego odbył się:

    • coaching zespołowy połączony z warsztatem integracyjnym,
    • warsztaty tematyczne (przykładowe tematy: kreatywność, motywacja do działania, formy aktywności fizycznej dla osób starszych, prawa osób starszych, prowadzenie działalności gospodarczej, elastyczne formy zatrudnienia, przykłady działań w ramach wolontariatu, profilaktyka zdrowia, dialog międzypokoleniowy, uczestnictwo społeczne, działalność na rzecz społeczności lokalnej),
    • wyjazd integracyjny / wycieczka szkoleniowa.