Lubuskie kompetentne kadry

Projekt „Lubuskie Kompetentne Kadry” był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytetu VIII. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Działanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. Czas trwania projektu to 01.04.2013 r. do 30.06.2014 r.

Celem głównym projektu był wzrost konkurencyjności min. 50 MMŚP województwa lubuskiego poprzez podniesienie kwalifikacji 160 pracowników(czek) i/lub kadry zarządzającej MMŚP, w tym min. 70% kobiet.