Nowa Jakość w firmie Euro-Forum

Projekt "Nowa jakość w firmie Euro-Forum Agnieszka Gudków, Marek Gudków Spółka Jawna" skierowany był do pracowników firmy Euro-Forum Spółka Jawna. Celem zadania było zwiększenie konkurencyjności firmy Euro-Forum Spółka Jawna poprzez podniesienie kwalifikacji i kompetencji pracowników oraz kadry zarządzającej. Uczestnicy projektu zostali przeszkoleni z księgowości, kadr i płac oraz obsługi komputera: exela, grafiki komputerowej i e-umiejętności: e-marketingu, e-nauczania w tym zapoznali się z zasadami zarządzania działaniami operacyjnymi przedsiębiorstwa.