Zlecenia dla szkół

Euro-Forum realizowało wiele zadań zleconych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i  zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

W ramach projektu Szkoła Równych Szans Euro-Forum przeprowadziło w okresie marzec 2010 – czerwiec 2011 zajęcia z języków obcych „Poznaję świat”. Były to zajęcia z języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i rosyjskiego, przeprowadzone w klasach 1-6 szkół podstawowych, w miejscowościach: Annobór, Brzeziny, Łucka, Mieczysławka, Nowodwór, Skrobów, Szczekarków, Wólka Rokicka oraz w klasach 1-3 gimnazjów, w miejscowościach: Łucka, Skrobów. Zajęcia odbywały się łącznie w 21 dziesięcioosobowych grupach (łącznie 210 osób). Łącznie zrealizowano dla 21 grup 2100 godzin dydaktycznych. Zajęcia były prowadzone metodą eklektyczną z wykorzystaniem tablic multimedialnych z oprogramowaniem ICT oraz indywidualnym podejściem do każdego uczestnika.

 

W ramach projektu Młodzieżowa Akademia Rozwoju Euro-Forum przeprowadziło w okresie październik 2010- styczeń 2012 zajęcia z języków obcych pt. „Uczę się języków”. Były to zajęcia prowadzone dla uczniów II Liceum Ogólnokształcącego w Lubartowie z języka angielskiego i języka niemieckiego w 10 grupach dziesięcioosobowych, w wymiarze po 120 godzin szkoleniowych na każdą grupę, w łącznej liczbie 1280 godzin. Zajęcia były prowadzone metodą eklektyczną z wykorzystaniem tablic multimedialnych z oprogramowaniem ICT. Dla wszystkich uczestników zajęć został przeprowadzony egzamin certyfikatowy TELC z języka angielskiego i niemieckiego.

 

W ramach projektu Wyspy szans Euro-Forum przeprowadziło w okresie październik 2010 – styczeń 2012 zajęcia z języków obcych. Były to zajęcia prowadzone dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Lubartowie z języka angielskiego i niemieckiego w 11 grupach dziesięcioosobowych, w wymiarze po 120 godzin szkoleniowych na każdą grupę, w łącznej liczbie 1320 godzin. Zajęcia były prowadzone metodą eklektyczną z wykorzystaniem tablic multimedialnych z oprogramowaniem ICT. Dla wszystkich uczestników zajęć został przeprowadzony egzamin certyfikatowy TELC z języka angielskiego i niemieckiego.

 

W ramach projektu Akcja Edukacja Euro-Forum przeprowadziło w okresie kwiecień 2011 – luty 2012  zajęcia z języków obcych „Komunikacja bez granic”. Były to zajęcia prowadzone dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Parczewie z języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, w wymiarze po 120 godzin szkoleniowych dla 8 grup dziesięcioosobowych (5 grup z języka angielskiego, 2 grupy z języka niemieckiego, 1 grupa z języka rosyjskiego) oraz w wymiarze 60 godzin szkoleniowych dla 6 grup dziesięcioosobowych, w tym dla 5 grup z języka angielskiego i dla 1 grupy z języka niemieckiego, w łącznej liczbie 1320 godzin. Zajęcia były prowadzone w formie warsztatów, metodą komunikatywną z wykorzystaniem tablic multimedialnych z oprogramowaniem ICT. Dla wszystkich uczestników zajęć został przeprowadzony egzamin certyfikatowy TELC z języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego.

 

W ramach projektu Nowoczesna Edukacja dla Wszystkich Euro-Forum przeprowadziło w okresie kwiecień 2012 – czerwiec 2012 zajęcia z języków obcych. Były to  20-godzinne zajęcia zapoznające uczniów liceów ogólnokształcących z formatem międzynarodowego językowego egzaminu certyfikatowego. Zajęcia odbyły się w 13 grupach dziesięcioosobowych, w tym w 8 grupach z języka angielskiego dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Lubartowie, w 2 grupach z języka angielskiego i 1 grupie z języka niemieckiego dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Kocku oraz w 2 grupach z języka angielskiego dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Lubelskim. Dla wszystkich uczestników zajęć został przeprowadzony egzamin certyfikatowy TELC z języka angielskiego i niemieckiego.

W ramach projektu „Nowoczesna Edukacja Dla Wszystkich” Euro-Forum zrealizowało również zajęcia: „Techniki pamięciowe i techniki uczenia się”. Zajęcia odbywały się w okresie: 10.10.2011 – 31.12.2011 i zostały przeprowadzone dla 35 grup po 10 osób, w wymiarze 10 godzin lekcyjnych na grupę (łącznie 350 godzin lekcyjnych), w tym dla 25 grup I LO w Lubartowie, dla 5 grup LO w Kocku oraz dla 5 grup LO w Ostrowie Lubelskim.

Ponadto Euro-Forum utworzyło i udostępniło platformę e-learningową, składającą się z siedmiuset interaktywnych zadań, gier i testów z matematyki, informatyki, języka angielskiego i niemieckiego. Platforma generowała raporty zalogowanych uczestników i monitorowała spędzony przez uczniów czasu nauki online.